Fritid med mening!

Natteravntjenesten


Natteravnene startet i Sverige og ble hentet til
Norge på slutten av 1980-tallet og startet i flere norske byer. 300.000 mennesker har vært med å gå som natteravn.


Norges viktigste voksenopplæringsprosjekt
Som natteravn får du i tillegg til å bidra til et tryggere nærmiljø og bedre oppvekstvilkår for de unge, anledning til å diskutere med, og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger. Det er en av grunnene til at ”natteravnene” kalles Norges viktigste voksenopplæringsprosjekt. Det er viktig at voksne og unge møtes og lærer av hverandre.

 

Som natteravn får du:

  • Mosjon
  • God samvittighet
  • Mye ros og positiv omtale
  • En meningsfylt fritidsaktivitet
  • Møte hyggelige ungdommer
  • Gode samtaler og meningsutvekslinger
  • Menneskekunnskap
  • Kunnskap om ungdoms-kulturen
  • Du kan se faresignalene i tide

Les mer …