Fritid med mening!

Dette er Røde Kors Hjelpekorps

Hjelpekorpset skal drive med hjelpearbeid ved ulykker/katastrofer og annen humanitær innsats...

Nasjonal beredskap

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter både i krigs- og fredstid - gjennom en sterk...

Sanitetsvakter

Haugesund Røde Kors Hjelpekorps er den største tilbyder av sanitetstjenester på Haugalandet. Vi er til stede på de fleste større idrettsarrangement og andre arrangement som samler mye folk.