Fritid med mening!

Røde Kors Nettverk

 

Nettverksarbeidet er et tilbud til mennesker som opplever at de står utenfor samfunnet og ønsker et sosialt nettverk.

 

Frivillige i Røde Kors møter hver dag mennesker som opplever at de står alene. Mange sliter psykisk. Andre har rusproblemer. Og noen står alene i samfunnet etter å ha blitt løslatt etter soning. Røde Kors nettverksarbeid kan bidra til mer innhold og felleskap i dagliglivet. En fritidsaktivitet kan være en hjelp på veien til det mange ønsker seg: En helt vanlig hverdag.

Alle aktivitetene i nettverksarbeidet tar utgangspunkt i deltakernes behov, ønsker og interesser. Noen står på bar bakke sosialt og ønsker bistand til å utvikle sosial kompetanse. Andre hindres av sosial angst og trenger støtte for å treffe nye mennesker og komme i gang med aktiviteter. I nettverksarbeid trener deltakerne på det sosiale og på å være på nye steder og arenaer.

De frivillige i Røde Kors nettverksarbeid er helt vanlige folk, ikke støttekontakter eller terapeuter. De er medmennesker og støttespillere for deltakerne. Frivillige og deltakere drar på aktiviteter sammen, som for eksempel trening, klatring, kino eller turer. Deltakere og frivillige planlegger og organiserer alle aktivitetene sammen.