Om tjenesten

Natteravntjenesten


Natteravnene startet i Sverige og ble hentet til
Norge på slutten av 1980-tallet og startet i flere norske byer. 300.000 mennesker har vært med å gå som natteravn.


Norges viktigste voksenopplæringsprosjekt
Som natteravn får du i tillegg til å bidra til et tryggere nærmiljø og bedre oppvekstvilkår for de unge, anledning til å diskutere med, og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger. Det er en av grunnene til at ”natteravnene” kalles Norges viktigste voksenopplæringsprosjekt. Det er viktig at voksne og unge møtes og lærer av hverandre.

 

Som natteravn får du:

 

Hovedmål
Hovedformålet er å øke den lokale tryggheten, og indirekte forebygge vold og hærverk, ved å vandre gatelangs hvor barn og unge ferdes på sen kveldstid.

Les mer på

Natteravn i Haugesund
Høsten 1991 tok politiet i Haugesund et initiativ mot natteravnsordningen. Årsaken var en økende drikkekultur blant ungdom i sentrum . Politikere ble invitert med ut på en ”byvandring” en lørdagskveld. Alle
partier stilte og tilbakemeldingen var at ”noe” burde gjøres. Det ble avholdt flere møter på politistasjonen hvor engasjerte personer fra Kiwanis, Civitan, Røde Kors, velforeninger, elever i ungdomsskolen og
foreldre møtte opp. Sammen med Fritidskontoret,
skoler, sosialkontor, barnevernet ble det valgt et styre for ”Natteravnene i Haugesund”. Dette bestod av
personer fra velforeninger, Civitan og foreldre ved skolene. Den første natteravnvandringen i sentrumsgatene fant sted 30. april 1992.
Mellom 50 og
60 personer hadde da satt seg opp på en liste for å ”Ravne”.

 

Natteravnene i Haugesund ferdes i sentrumsgatene frem til klokken 02.00 søndag. Tilbakemeldingene fra alle lag i folket er er gode. Vesta forsikring, Røde kors, politiet og kommunen har vært gode samarbeidsparter gjennom hele alle år. Det er Røde kors som drifter natteravntjenesten i Haugesund. Dette fellesskapet sikrer ordningen i byen.Mye av arbeidet framover er å rekruttere nye ”Ravner” og ha fokus på det. Her er ulike foreldregrupper kjempeviktige.

FAU på skolene, SLT-koordinator i kommunen og Røde kors vil sammen arbeide for en stabil og god natteravntjeneste i Haugesund også i årene framover.

 

 

Natteravnene nyter stor respekt for det de gjør for samfunnet!

 

 

 

 

Har våre foreldre virkelig glemt hvordan det var å være ung? Det kan se slik ut, for de tar oss alvorlig når
vi spøker, og ler av oss når vi er alvorlige"

Anne Frank