Fritid med mening!

Leksehjelp

Språk er ofte en barriere for inkludering av minoritetsspråklige i samfunnet. Leksehjelpen er et tilbud til minoritetsspråklige i Haugesund hvor de får muligheten til å jobbe med mer med sine norskkunnskaper og dermed bli bedre inkludert i nærmiljøet.

Gjennom språk har minoritetsspråklige større mulighet for jobb, samt tilegne seg kunnskap om nærområdet de bor i og omgås menneskene rundt dem.

På leksehjelpen kan en få hjelp til leksene, praktisere norsk med andre mennesker samtidig som det er en sosial arena hvor en kan stifte nye bekjentskaper og danne nye nettverk.

Det er leksehjelp på Røde Kors-huset hver tirsdag klokken 17:00-19:00. Her er det bare til å møte opp. Våre leksehjelpere er tilgjengelig for de som ønsker det.