Fritid med mening!

InnFRI

Mange har lagt merke til at vi nordmenn blir mer åpne når vi er på tur i fjellet eller på sjøen. Da hilser vi og nikker til dem som vi møter. Turgrupper er en fin måte å bli kjent med andre mennesker og sitt nærområdet.

InnFri er et fritidstilbud til flyktninger og innvandrere bosatt i Haugesund kommune. Her møtes en ukentlig for å gå turer der fysisk velvære og sosialt samvær er i fokus. Vi skal kose oss på tur! Samtaler og nettverksbygging går mye lettere når en sammen trasker av gårde mot et felles mål med frisk luft i lungene og kaffe i sekken. I tillegg arrangeres det enkeltstående aktiviteter månedlig.

InnFri er en del av prosjektet “Aktiv i Friluft”.