Fritid med mening!

Flyktningguide

Ny kultur, nytt språk, nye krav og nye utfordringer. Dette er hverdagen for flyktninger som blir bosatt i Norge. En flyktningguide kan gjøre overgangen lettere.

 

Røde Kors Flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø, mens den frivillige får nye perspektiver på både sitt eget og flyktningens hjemland.

I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet som ofte tas for gitt. Hvordan søker man barnehageplass? Hvordan finner man ut om fritidstilbudet i kommunen? Og hva skjer på 17. mai? Spørsmålene er mange. En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, En å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase.

Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med. Se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate sammen. Røde Kors har som mål å koble guider og flyktninger som har noe til felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.