Fritid med mening!

Ferie for Alle

Ferie for Alle er et gratis ferietilbud til barn, unge og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på ferie.

 

Gjennom Ferie for Alle får barn, unge og familier tilbud om en unik ferieopplevelse. Oppholdene arrangeres i helger eller skoleferiene. Det kan være hytteturer, opphold på feriesentre, aktivitetshelger med mer.

Oppholdet blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Røde Kors jobber aktivt med å sikre at barna som har deltatt på Ferie for Alle skal få tilbud om å delta i andre fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet sitt når ferieoppholdet er over.

Ferie for Alle er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter og det legges godt til rette for at alle skal få fine ferieopplevelser sammen.