Fritid med mening!

Besøkstjenesten

 

Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker i alle aldre som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre.

Mange mennesker i Norge savner nærhet og omsorg. Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for mange mennesker. Ensomheten kjenner ingen alder og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.

”Den beste medisin for et menneske er et annet menneske”. Sitatet er fra Jens Meinich som grunnla Røde Kors besøkstjeneste. Dette er fremdeles grunnsetningen i besøkstjenesten.

I over 60 år har Røde Kors besøkstjeneste vært en støtte for mennesker som av ulike grunner ikke har så mye kontakt med andre som de kunne ønske.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer selv hva de vil gjøre. Det kan være å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter - eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, treff, utflukter og andre arrangementer.

Terskelen for å få en besøksvenn skal være lav. Ensomhet er subjektiv. Mennesker kan føle seg ensomme i en travel hverdag, hvor kanskje den ene trofaste vennen mangler.

Haugesund Røde Kors har også besøksvenner tilstede ukentlig på alle institusjonene i Haugesund, hvor de prater med beboere, arrangerer utflukter og tilstelninger.