Fritid med mening!

Barnas Røde Kors


Barnas Røde Kors er en fritidsaktivitet for barn mellom 6 og 12 år.

 

I Barnas Røde Kors møtes barn til lek og utfoldelse på en trygg sosial arena.Her kan alle barn, uavhengig av forutsetninger, ferdigheter, økonomi og religion, få gode mestringsopplevelser. Det legges til rette for at barna skal kunne få nye venner og skape sosiale nettverk.

Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft, førstehjelp til forståelse av Røde Kors' prinsipper og verdigrunnlag. Barna som deltar er også med på å påvirke aktivitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke barnas sosiale kompetanse og trygghet i samspill med jevnaldrende. Røde Kors bidrar med utstyr dersom aktivitetene krever dette, og det er gratis å delta.

Barnas Røde Kors møtes hver tirsdag klokken 17:00-18:30 på Røde Kors-huset.

Sjekk vår Facebook-side for mer info! https://www.facebook.com/Barkhgsd/