Fritid med mening!

 

Røde Kors Alliansen

 

”Gir barn, unge og eldre muligheter”
 
allianse.pngNorge er ett av verdens beste land å bo i. Satt opp mot en hvilken som helst annen hverdag har norske barn, unge og eldre gode rammevilkår. Men det er ikke alltid det holder. For det finnes mange mennesker i Norge som ikke føler seg hjemme på toppen av FNs levekårsstatistikk. Sannsynligvis gjelder dette så mange at vi alle kjenner en eller flere som ikke har det bra.
 
Haugesund Røde Kors har aktiviteter for barn, unge og eldre i lokalsamfunnet som ønsker å være en del av en større enhet. Vi har aktiviteter innen friluftsliv, førstehjelp, barnegrupper, ungdomsgrupper, eldregrupper og leksehjelp, samt tiltak for å skape et tryggere og hyggeligere lokalsamfunn. Vi er en glad gjeng hvor alle er velkomne!!
 
Bakgrunnen for Røde Kors Alliansen er et ønske om å gjøre Haugesund Røde Kors til en bedre og større organisasjon, med mange handlekraftige mennesker og enda sterkere og flere aktiviteter. Dermed kan vi også nå ut til flere i samfunnet med muligheter innenfor vår organisasjon.
 
Røde Kors Alliansen er en sammenslutning mellom sterke samfunnsengasjerte bedrifter og Haugesund Røde Kors. Målet med Alliansen er primært å bidra til økt satsing på Haugesund Røde Kors sitt arbeid for barn, unge og eldre. Gjennom økonomisk støtte og engasjement fra Røde Kors Alliansen og dets medlemmer sikrer Haugesund Røde Kors en egen ansatt som fungerer som aktivitetstilrettelegger i 100% stilling. Aktivitetstilretteleggeren har sitt hovedfokus på aktivitetsskapende arbeid for barn, unge og eldre i Haugesund. Aktivitetstilretteleggeren bidrar også til å utnytte Haugesund Røde Kors´ store menneskelige ressurser på best mulig måte.
 
Haugesund Røde Kors ansatte Kjersti Kvale i denne stillingen og hun startet arbeidet 1. september 2009. I februar 2013 flyttet hun til nytt kontor over gangen i ny stilling som frivillighetskoordinator i Rogaland Røde Kors. Monica Thune Haakull overtok da hennes stilling som aktivitetstilrettelegger. I 2018 gikk Monica inn i ny stilling for Bergen Røde Kors, og Maria Almberg Størkson har nå overtatt som aktivitetstilrettelegger i Haugesund Røde Kors.
 
Haugesund Sparebank er Haugesund Røde Kors sin hovedsamarbeidspartner og en stor bidragsyter i arbeidet for et bedre lokalsamfunn.